Pərdə, fərqli parça növləri və dəri-xəzlərin təmizlənməsi