Boyama

Boyama

Boyama, liflər və ya piqmentlərin toxuculuq materialları, liflər, iplər və istənilən həssaslıqla rəng əldə etmək məqsədi ilə 
piqmentlərin tətbiqidir. Boyama normal olaraq boyalar və xüsusi kimyəvi maddələri olan xüsusi bir həlldədir. Boya 
molekulyarları lifə, emulsiya, diffuziya və ya temperatur və vaxtın əsas idarəedici amillərlə birləşməsi ilə bağlanır. 
Boya molekulları və lif arasındakı bağ, istifadə olunan boyaya bağlı olaraq güclü və ya zəif ola bilər. Boyama və çap müxtəlif
tətbiqlərdir; çap rəngində istənilən nümunələri olan lokal əraziyə tətbiq edilir və boyanın içində bütün toxuma tətbiq olunur.Boyanın əsas mənbəyi, tarixən, təbiətdir, boyalar heyvanlardan və bitkilərdən çıxarılır. Ancaq 19-cu əsrin ortalarından etibarən 
insanlar daha geniş rənglərə sahib olmaq üçün boyalara süni boyalar istehsal etdilər və boyaları yuma və ümumi istifadəyə daha 
sabit edirdilər. Müxtəlif rəngli boyalar müxtəlif liflər və toxuculuq istehsal prosesinin müxtəlif mərhələlərində, yumşaq 
liflərdən iplik və parça ilə komple geyimlərə qədər istifadə olunur.